اشک نوشته ها

عطر پائیزی

 

میان خاطرات ما،نشسته بغــــــــــــض پائیزی

میان چشم تو خواندم،تو هم از عشق لبریزی

تو که باشی گل یاسم،پر از باران احــساسم

تو بر هر واژه شغـرم،گلی از عشق می ریزی

 

+ نوشته شده در  دوشنبه چهارم اسفند 1393ساعت 8:53  توسط   | 

زنبق من

 

 

آن نگاه تو به من عطـــــــر بهاران می داد

به همه فاصله ها مــــــژده پایان می داد

نرگسا،این همه دوری ز چه رو رنگ گرفت

تو نبودی و غمت غــــــــربت باران می داد

 

+ نوشته شده در  جمعه نوزدهم دی 1393ساعت 17:41  توسط   | 

رنگ سراب

باز باران،باز هــــــم احساس ناب

همــچو آغوش تو در پهنای خواب

باز هـــــــــــم آغاز یک دلواپسی

این خیالم چون شود رنگ سراب

 

+ نوشته شده در  جمعه پنجم دی 1393ساعت 18:57  توسط   | 

بی تو

 

بی تـــــــــو در کوچه دل باران نیست

بی تو ماندن به بهشت آسان نیست

ز چه تقدیر میان مـــن و تو فاصله زد

بی تو غـــــــم های دلم پایان نیست

                                                                                            حنده هایت هنوز......

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و دوم آذر 1393ساعت 18:52  توسط   | 

مرگ آرزوها

چه کنم،یاد تو چون ابر بهـــــــــــــارانم کرد

عشق باران شد و در چشم تو مهمانم کرد

خبرت هست مـــــرا فرصت ماندن طی شد

چون اجل در پس این زمزمه قــــــــربانم کرد

 

+ نوشته شده در  سه شنبه یازدهم آذر 1393ساعت 8:43  توسط   | 

بهانه دلم

 

همه بهانه دلم،بیا که شب سحر کنـــــــــــــد

بیا که تا خدای عشق،به چشم من سفر کند

بیا و آتشی بـــــــــــــــزن بر این سکوت انتظار

وزد نسیـــــــــــــــم حادثه،ز مرگ من خیر کند

 

+ نوشته شده در  جمعه سی ام آبان 1393ساعت 18:11  توسط   | 

تنگ غروب

 

 

تو بیا تا به رهـــــــت،نم نم باران بزنم

به غم تنگ غــــروب،نقطه پایان بزنم

تو بیا تا که پر از حادثه عشـق شوم

به شب سرد خزان،صبح بهاران بزنم

 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و پنجم مهر 1393ساعت 13:46  توسط   | 

فاصله

 

 

میان من و تو،چـــــــــــرا فاصله پا گرفت

چرا قصه عشق ما،رنــــــــگ رویا گرفت

من و خاطراتی که بوی خزان می دهند

ولی بی تو آیا شــــــــود،راه فردا گرفت

 

+ نوشته شده در  سه شنبه هشتم مهر 1393ساعت 13:15  توسط   | 

خیال مرده

 

 

به لحظه ام دمی بیا،که من خیـــال مرده ام

توئی ترنمی ز عشـــق،که من ز یاد برده ام

به مستی ام چو بنگری،بدان تو ای قرار من

که من سبو ز باده فــــــــــراق یار خورده ام

 

+ نوشته شده در  شنبه هشتم شهریور 1393ساعت 9:38  توسط   | 

اشک الماس

 

 

با تو می شد عشــــق را احساس کرد

هر غـــــــــــــــــزل را پر ز عطر یاس کرد

با تو می شد در خزان هـــــــم سبز بود

با حضورت دیده را دریای صد الماس کرد

 

+ نوشته شده در  سه شنبه چهاردهم مرداد 1393ساعت 9:3  توسط   | 

بدرود

 

 

رفت و صد خاطــــــــــــره سرد گذاشت

حسرتی در دل پائیزی یک مرد گذاشت

آن که یادش مــــــــــــرا مژده باران بود

گـــــــــو ببینید مرا با دل پردرد گذاشت

 

+ نوشته شده در  سه شنبه سی و یکم تیر 1393ساعت 8:15  توسط   | 

دل تنگ تو

 

 

بازآی و به آســـــمان دل رنگ بزن

با من بنشین،فاصله را سنگ بزن

تا کی من از فاصله ها نقش زنم

بازآی و سحر بر شب دل تنگ بزن

 

+ نوشته شده در  جمعه بیستم تیر 1393ساعت 14:15  توسط   | 

حسرت خنده

 

 

 

حســــــــرت خنده تو در دل من باران شد

آن همه خاطره ها،سوخته شد پایان شد

با من از عشق دگـــــــــــــــــــر هیچ مگو

       زان که در باغ دلت موســــــم پائیزان شد     

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم تیر 1393ساعت 9:30  توسط   | 

افسانه دیدار

 

باز هم افسانه شــــــــــــــــــــــد دیدار ما

باز هم ویرانه شد گلـــــــــــــــــــــــــزار ما

کی رسد پایان ،همه افسانه ها،ویرانه ها

تا عیان گردد همه اســــــــــــــــــــــرار ما

 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و ششم اردیبهشت 1393ساعت 13:20  توسط   | 

نبودنت

تو نباشی،چرا دلخـــــــــوش پروانه شویم

یا چرا مست از آن ساقی و پیمانه شویم

تو که باشی همه جــــــا بوی بهاران دارد

بی تو اما ز عشق غـــافل و بیگانه شویم


+ نوشته شده در  سه شنبه نهم اردیبهشت 1393ساعت 8:38  توسط   | 

شب خاطره ساز


این بــــــــــــــــــــــهار با تو به رنگ دریاست

هر کجا روی تو در هر گل سرخی پیداست

من و بارون و شبی خـــــــــــــــــاطره ساز

نکنه این همه خوشبخـــتی ما یک رویاست

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هشتم فروردین 1393ساعت 18:28  توسط   | 

در راه


نوبهار است،ولی بی تو خـزان است دلم

به خدا از غـــــم تو اشک روان است دلم

این همه فاصله ها  را ز چه تقدیر نوشت

تو بیا،کــــــز نفست تازه جوان است دلم


+ نوشته شده در  چهارشنبه بیستم فروردین 1393ساعت 8:26  توسط   | 

مژده باران


تو بهاری که به من مــــــــــــــــژده باران دادی

تو همانی که به من شوق فـــــــــــراوان دادی

گل من،بی تو گلستــــــــــــان نه صفائی دارد

با حضورت به همه قاصله ها معنی پایان دادی


+ نوشته شده در  جمعه نهم اسفند 1392ساعت 22:9  توسط   | 

قرار بی قراری ها

میان حس تنهــــــــــــــــائی،توئی آرامش باران

توئی که عشــق می بافی،توئی آغاز هر پایان

به وقت بی قراری ها،دو چشم توست قرار من

بیـــــــا سبز بهاری زن،به رنــــــــــگ زرد پائیزان


تقدیم به تو که چشمات،همه دنیای منه

+ نوشته شده در  جمعه بیستم دی 1392ساعت 18:40  توسط   | 

خیانت


در آن چشــــــــمان تو راهی به موج آرزو دیدم

ره تنهای ام طی شـــــــــد،تو را در روبرو دیدم

شکست آن خاطرات من چو با چشمان بارانی

تو را با دلبری دیگر میان گــــــــــــــــفتگو دیدم


+ نوشته شده در  شنبه هفتم دی 1392ساعت 8:53  توسط   | 

مطالب قدیمی‌تر